Blog navigation

Tag: "úlova váha"

  • Proč jsou včely důležité pro životní prostředí?
    Proč jsou včely důležité pro životní prostředí?
    14496 Views Liked

    Včely nám pomáhají mnoha způsoby, o nichž si ani neuvědomujeme. Koneckonců, včela je výrobcem jedné z nejvíce oblíbené jídlo to lidské bytosti. Je skutečností, že lidská rasa nemůže žít, pokud všechny včely vyhynou z tohoto světa. Je to proto, že jsou hlavním původcem opylování. Existuje také mnoho dalších důvodů, proč začít včelařství na zahradě. 

    Read more