Ήμαστε μελισσοκόμοι με μεγάλο Μελισσοκομείο στη Σλοβακία

Αρκετές αποικίες μελισσών που παράγουν μέλι χάνοντε γιατί οι μελισσοκόμοι έχουν περιορισμένες πληροφορίες. Διαθέτουμε ένα Μελισσοκομείο με 300 αποκοίες μελισσών και όταν ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε την παρακολούθηση όλα άλλαξαν. Αυτό που θέλουμε είναι να παρέχουμε αυτό το σύστημα σε όλους τους μελισσοκόμους όσο το δυνατό πιο φθηνά και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε μια μαζική παραγωγή για να μειώσουμε το κόστος. 

Η Ομάδα Μας

       

Η Ομάδα Μας

Φροντίζουμε για τις μέλισσες με αγάπη και με τη χρήση νέας τεχνολογίας της νέας εποχής. Κάθε κυψέλη μελισσών ελέγχεται με τις ηλεκτρονικές συσκευές BeeHive. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε.

Ποιοι Ήμαστε;

Ήμαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι όχι απλά εμπορικοί μελισσοκόμοι. Ενδιαφερόμαστε για την οργανική μελισσοκομία και προσπαθούμε πάντα να καταλάβουμε τη συμπεριφορά των μελισσών.

Χιλιάδες άνθρωποι στηρίζουν την προσέγγιση μας. Μεταξύ άλλων, έχουμε αναπτύξει συστήματα φροντίδας και διαδικασιών ελέγχου των μελισσών, τα οποία όχι μόνο παρέχουν βοήθεια στους μελισσοκόμους, αλλά βοηθούν και τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων.