Beekeeper farm, computer game

4,17 €
support for beekeepers
Antall

100% secure payments
1 person has purchased this item this month
2 people recently added this item to the cart
993 items in stock
Availability:

Et spill om birøktere og bier, som gradvis kan lære en ikke-birøkter å bli birøkter, og birøkteren vil ikke bare være fornøyd, men også lære noe nytt, interessant. Vi opprettet dette spillet for å trekke allmennheten nærmere birøktere og deres harde arbeid.

bee game