jeśli cos nie działa, proszę postpęować według następujących kroków:

  • Proszę przeczytać uważnie instrukcję i postępować DOKŁADNIE według wytycznych krok po kroku. Jest to główny powód większości zgłoszeń.
  • Jeśli posiadasz moduł GSM, sprawdź, czy karta SIM ma ZDEZAKTYWOWANY KOD PIN i sprawdź, czy karta SIM OBSŁUGUJE DANE MOBILNE (Internet). Można to łatwo zrobić, wystarczy włożyć kartę SIM do telefonu i zobaczyć, czy pojawia się pytanie o pin i czy można przeglądać Internet bez aktywowanego połączenia z WIFI.
  • Sprawdź, czy bateria jest w pełni NAŁADOWANA i czy jest ODPOWIEDNIO włożona do urządzenia. Po włożeniu baterii GSM wyszukuje urządzenia. Cykl nadawania jest ustawiony na jedną godzinę i dlatego cały proces może trwać godzinę.
  • Umieść moduł GSM NAJBLIŻEJ JAK SIĘ DA urządzenia i jeśli jest połączenie i urządzenie DZIAŁA, można rozpocząć zwiększanie odległości. Usuń jak najwięcej przeszkód zakłócających sygnał. Umieść bramkę CO NAJMNIEJ 50cm NAD POWIERZCHNIĄ ZIEMI.
  • Zielona aplikacja zachowuje się jak bramka GSM. Jeśli posiadasz moduł GSM, NIE UŻYWAJ zielonej aplikacji.
  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI tylko wtedy, kiedy SPRAWDZIŁEŚ wszystkie powyższe kroki.