Blog navigation

Tag: "Udržať"

  • Ako identifikovať včeliu kráľovnú
    Ako identifikovať včeliu kráľovnú
    12019 Views Liked

    Každá skupina potrebuje a má svojho vodcu. To isté platí aj o včelstvách. Každý úľ má svoju kráľovnú, ktorá je vodcom úľa. Včelia kráľovná je matkou takmer každej včely v úli. Význam prítomnosti včelej kráľovnej je veľmi veľký. Ak včelia kráľovná zomrie alebo je chorá, nepriaznivo to ovplyvní aj zdravie skupiny. Ak takáto situácia nastane, skupina okamžite potrebuje novú včeliu kráľovnú. Ako však môžete identifikovať včeliu kráľovnú v úľi? Nižšie sú uvedené kroky.

    Read more