Blog navigation

Tag: "Bikupa"

  • Varför är honungsbin viktiga för miljön?
    Varför är honungsbin viktiga för miljön?
    12860 Views Liked

    Honungsbin hjälper oss på många sätt som vi inte ens är medvetna om. När allt kommer omkring är honungsbinas producenten av en av de mest favoritmat är mänskliga varelser. Det är ett faktum att mänskligheten inte kan leva om alla honungsbin utrotas från denna värld. Det beror på att de är den främsta agenten för pollinering. Det finns också många andra skäl för dig att börja biodling i din trädgård. 

    Read more