FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER OM NÅGOT GÅR FEL:

  • Läs manualen noggrant och gå vidare EXAKT enligt instruktionen steg för steg. Detta är det vanligaste skälet till att fel rapporteras.

  • Om du har en GSM-modul, kontrollera om PINKODEN ÄR DEAKTIVERAD. Kontrollera även om ditt SIM har STÖD FÖR MOBILT DATA (Internet). Det är enkelt gjort genom att sätta in ditt SIM i telefonen och det startar utan att fråga efter en pin-kod och du kan koppla upp dig mot Internet utan att använda WIFI.
  • Kontrollera att batteriet är FULLADDAT och  korrekt MONTERAT. När batteriet satts in, söker GSM efter enheter. Sändninsfrekvens är satt till en timme och därför kan det ta upp till en timme.
  • Placera GSM-modulen SÅ NÄRA SOM MÖJLIGT till enheter och om anslutningen LYCKAS så kan du börja öka avståndet. Försök att ha så lite hinder som möjligt mellan enheterna. Placera gatewayn ÅTMINSTONE 50cm OVAN JORD.
  • Green application uppträder som GSM. Om du har en GSM-modul, ANVÄND INTE Green application

  • KONTAKTA OSS endast efter att du KONTROLLERAT föregående punkter.